Služby

Nabízíme komplexní geodetické práce v Plzni a okolí
Vytyčení pozemku – vytyčení hranic pozemku:
Určení a vytyčení vlastnických hranic, vytyčení staveb, vytyčení výšek bodů.

Geometrické plány:
Vyznačení budovy (rozestavěné, ke kolaudaci), rozdělění pozemku, doplnění pozemku vedeného dosud ve zjednodušené evidenci, vyznačení věcného břemene na části pozemku.

Zaměřování inženýrských sítí:
Zaměření pozemku, zaměření stavby, zaměření domu.

Účelové mapování:
Polohopis a výškopis všech zaměřených prvků, model terénu, náhled katastrální mapy.

Práce ve stavebnictví:
Všechny služby poskytujeme v Plzni a celém Plzeňském kraji.